FULVICA Premium Black Water – Polski Produkt Prozdrowotna Czarna Woda

OŚWIADCZENIE

W 2017 roku przeprowadziliśmy badania naszego produktu w PZH (Państwowym Zakładzie Higieny), gdzie jednym z działań kwasów humusowych było działanie antywirusowe Standardowa wersja naszego produktu jest dostępna na rynku od 2017 roku. W literaturze medycznej oraz w wynikach badań klinicznych znaleźliśmy informacje na temat wpływu grupy kwasów humusowych (zawartych w produkcie Fulvica na zahamowanie syntezy wirusowej szeregu różnych wirusów. Nie przeprowadziliśmy specjalistycznych badań odnośnie wpływu kwasów humusowych na wirusa COVID 19 COrona VIrus Disease 2019 (SARS CoV 2)
NOWA FULVICA SHOT 250ml

TYLKO NATURA

Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji oraz odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, prezentujemy Państwu Fulvica Premium Black Water w wersji limitowanej 250ml.
W oparciu o doświadczenie i wiedzę naukowców, wzbogaciliśmy aż o 25% zawartość kwasów humusowych, dzięki czemu Fulvica 250ml stanowi doskonałe wsparcie w walce z szalejącymi wirusami.
DZIAŁANIE POPARTE BADANIAMI

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

“Badany produkt jest roztworem zawierającym głównie kwasy humusowe (huminowe i hymatomelanowe) pochodzące z procesu przemian (humifikacji) materii organicznej – roślin torfotwórczych. W dotychczasowych badaniach potwierdzona została zdolność wiązania przez te kwasy wielu składników mineralnych i jonowych. Stwierdzono również ich działanie bakteriobójcze, antywirusowe i antyoksydacyjne”

(Państwowy Zakład Higieny, badanie przeprowadzone w 2017r. na roztworze kwasów humusowych)

Działanie kwasów humusowych z literatury globalnej
Działanie przeciwwirusowe kwasu fulwowego
„Wykazano działanie przeciwwirusowe kwasu fulwowego zawartego w Secomet-V przeciwko wirusom ospy i wirusom SARS w grupie niemieckiej.” (Kotwal GJ, Kaczmarek JN, Leivers S, Ghebremariam YT, Kulkarni AP, Bauer G 2005)1,2
Działanie antywirusowe kwasu fulwowego na wirus
„Aby uzyskać dalsze dowody na przeciwwirusowe działanie kwasu fulwowego, myszom zaaplikowano donosowo zwykle bardzo śmiertelna dawkę wirusa A/x31 poddanego uprzedniu przez 5 minut działaniu kwasu fulwowego. Osobno druga grupa myszy kontrolnych otrzymały taką samą dawkę wirusa A/x31 który nie miał kontaktu z kwasem fulwowym . Myszy, które otrzymały wirus poddany działaniu kwasu fulwowego nie wykazywał żadnych objawów choroby, podczas gdy  w drugiej grupie kontrolej, zaobserwowano znaczną utratę wagi myszy (spowodowaną zmniejszeniem spożycia wody) i 75% śmiertelności.” (Yu H, Shu Y, Hu S, Zhang H, Gao Z, Chen H 2006)3
Działanie Szeregu różnych wirusów zostało zahamowane
„Wstępne badania in vitro z wirusem Coxsackie A9, wirusem grypy A i wirusem opryszczki zwykłej typu 1 (HSV-1) wykazały, że substancje humusowe są skuteczne zarówno wobec nagich (bezotoczkowych), jak i otoczkowych wirusów DNA.” (Klocking i Sprosig, 1972, 1975 ; Thiel i in., 1977)4,5
„Dalsze badania potwierdzają zdolność kwasu humusowego do selektywnego hamowania ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) i typu 2 (HIV-2), wirusa cytomegalii (CMV) i wirusa krowianki.” (Schols i in., 1991; Neyts i in. al., 1992)6
Hamowanie syntezy wirusowej
„W przypadku większości wirusów działanie hamujące kwasów humusowy jest szczególnie ukierunkowane na wczesny etap replikacji wirusa, mianowicie przywiązywanie się wirusa do komórek.” (Klocking i Sprosig, 1975; Schols i in., 1991; Neyts i in., 1992)4,5,7„… Wydaje się prawdopodobne, że polianionowe związki kwasów humusowych blokują dodatnio naładowane domeny glikoproteinowej otoczki wirusa, które są niezbędne, aby wirus przyczepił się do powierzchni komórki.” (Neyts i in., 1992)7
Opryszczka
„Wpływ kwasów humusowych na wczesny etap replikacji wirusa opryszczki został potwierdzony wynikami eksperymentów na zwierzętach. Obecne zainteresowania dotyczą działania profilaktycznego kwasów humusowych na nawracające zakażenie HSV. Wiadomo, że miejscowe stosowanie kwasów humusowych może znacznie zmniejszyć lub nawet całkowicie zahamować opryszczkę u myszy.” (Durre i Schindler, 1992)

 

Nasze wnioski
Badania wskazują, że kwasy humusowe działają zarówno profilaktyczne, jak i terapeutyczne w leczeniu chorób wirusowych.
Kwas humusowy jest przede wszystkim środkiem zapobiegawczym, ponieważ zakłóca zdolność wirusa do przyłączania się i przenikania do komórki gospodarza oraz rozmnażania się.