FULVICA Premium Black – Polski Produkt Suplement Diety
Fulvica Black Water

Czym jest kwas fulwowy?

Skąd pochodzi nazwa – Kwas fulwowy?

Kwas fulwowy zawdzięcza swoją nazwę łacińskiemu słowu „fulvus”, które oznacza głęboki żółty, czerwono-żółty, złoty lub żółto-brązowy kolor.

Naturalna substancja.

Kwas fulwowy jest niezwykłą, całkowicie naturalną substancją biologiczną. Chociaż literatura naukowa na temat kwasu fulwowego jest obszerna, a naukowcy i uczeni na całym świecie ciągle prowadzą nad nim nowe badania (lista wybranych publikacji zamieszczona na naszej stronie internetowej), to jednak nie jest on dobrze znany szerokiej opinii publicznej. To co już wiemy o kwasie fulwowym pozwala z pewnością stwierdzić, że ten niezwykły związek jest nie mniej istotny dla życia, jak tlen, woda i promienie słoneczne. Gdyby nie było kwasu fulwowego na Ziemi nie istniałyby rośliny, a więc i życie zwierzęce i ludzkie nie mogłoby się rozwinąć.

Kwas fulwowy jest czynnym składnikiem słynnego preparatu torfowego profesora Tołpy, który dekady temu badał i propagował jego nadzwyczajne właściwości mineralne, odżywcze, odpornościowe i lecznicze.

Kwas fulwowy jest wszechobecny w roślinach i glebie wokół nas, jednakże występuje tam w znikomym stężeniu. Spełnia funkcję niezbędną z punktu widzenia życia roślin: wchłania z gleby minerały, substancje śladowe, związki odżywcze i substancje wzmacniające odporność powstałe w wyniku działalności drobnoustrojów i przekazuje je żywym komórkom roślin.
Zwykle kwas fulwowy zawiera w swojej strukturze ponad 70 minerałów i substancji śladowych, kwasy i cukry aminowe, kwasy peptydowe i nukleinowe, fitochemikalia, witaminy oraz fragmenty roślinnego DNA. Gdy, odżywiane w ten sposób rośliny w końcu obumierają i ulegają rozkładowi ich pozostałości, włączając w to kwas fulwowy, są zwracane do gleby, z której pochodzą i cykl się powtarza.
Dzięki jedynej w swoim rodzaju strukturze cząsteczkowej i kompozycji atomowej kwas fulwowy jest również silnym antyoksydantem, dostarczycielem tlenu komórkowego, regulatorem zdrowego odczynu pH oraz czynnikiem stymulującym produkcję kolagenu.
Mineralne, odżywcze i odpornościowe właściwości kwasu fulwowego służą nie tylko roślinom, ale także wszystkim innym formom życia, włącznie z człowiekiem. Wszystkie znane formy życia zbudowane są z pojedynczych komórek, które są bliźniaczo do siebie podobne w strukturze i pełnionych funkcjach.
FulvicForce to roztwór naturalnej substancji biologicznej otrzymanej z pradawnych roślin. To unikalny mineralny, odżywczy, odpornościowy i wzmacniający suplement diety, efektywnie wchłaniany przez żywe komórki naszego ciała. To środek, który uzupełnia braki wysoko przetworzonych produktów żywnościowych, które spożywamy. Kwas fulwowy, którego dostarcza FulvicForce jest potrzebny każdemu z nas.
Dowiedz się więcej o tym produkcie z naszej strony internetowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące klasyfikacji, pochodzenia, składu chemicznego i ogólnych właściwości kwasu fulwowego. W innych miejscach naszej strony znajdziesz szczegółowe informacje o jego konkretnych korzyściach dla zdrowia i życia, a także o tym jak optymalnie go zażywać. Przekonasz się też, że organiczny FulvicForce to produkt zdrowy, produkowany zgodnie z wymaganymi standardami. Znajdziesz też obszerną listę wybranych publikacji naukowych na temat kwasu fulwowego, które potwierdzają jego nadzwyczajne mineralne, odżywcze, odpornościowe i wzmacniające właściwości.

Klasyfikacja kwasu fulwowego

Kwas fulwowy należy do grupy substancji humusowych, które stanowią znaczną część materii organicznej w glebie. Organiczne związki nie należące do substancji humusowych to na przykład cukry, kwasy aminowe, tłuszcze, czy też inne związki organiczne węgla.

Substancje humusowe to grupa związków o stosunkowo wysokiej masie cząsteczkowej, charakteryzujących się barwami w zakresie od żółtej do czarnej, które powstały w wyniku wtórnej syntezy. Ze względu na różnice w rozpuszczalności substancje humusowe dzielą się na trzy frakcje: kwasy humusowe, kwas fulwowy i huminy.

Kwasy humusowe, które stanowią znaczną większość substancji humusowych obecnych w glebie, nie są rozpuszczalne w wodzie w kwaśnym środowisku o odczynie pH poniżej 2 i charakteryzują się ciemną brązową lub lekko czarną barwą.
Źródło: FulvicForce

Zapraszamy do zapoznania się z działem Badania – gdzie znajdą Państwo szereg publikacji naukowych szczegółowo opisujących prozdrowotne właściwości kwasów fulwowych zawartych w Fulvica Premium Black Water.